Mijn werkwijze:

Nadat er telefonisch- of mailcontact is geweest, stuur of mail ik u een intake-formulier. Deze kunt u thuis rustig invullen.

Vervolgens is er een intake-gesprek van 45 minuten.

Dit kan een gesprek zijn met de ouders, of met de ouders en het kind.

Tijdens deze intake wordt de hulpvraag, welke al schriftelijk gesteld was, duidelijker.

Tevens kunnen de mogelijkheden en de verwachtingen besproken worden.

Na 5 sessies bespreken we wat de bevindingen, resultaten en verdere mogelijkheden zijn.

We kunnen dan kiezen voor een afronding of een vervolg.

Eventueel kan ik doorverwijzen naar bv. een orthopedagoog.

Dit alles hangt af van de aard van het probleem en van de bereidheid en mogelijkheid hieraan te werken.

De behandeling is in principe kortdurend. Dit betekent dat het kind na 6 tot 8 afspraken

in staat zal zijn zelf in balans verder te kunnen.

Natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid om het traject te verlengen of een terugkomafspraak te maken.