Enkele zakelijke gegevens:

Facturering:

Voor de betaling ontvangt u een factuur.

Tarieven:

Intakegesprek 45 minuten

€ 40,00

Kindercoaching per uur

€ 50,00

Evaluatiegesprek 30 minuten

Tussentijds gesprek 30 minuten


Yoga- Plus per uur                                                                                                         

€ 25,00

€ 25,00


€ 50,00


1 Flesje bachbloesemremedie (samengesteld)

€ 10,00

Reikibehandeling 30 minuten

€ 25,00Afmelden:

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd

niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur worden de kosten wel in rekening gebracht.

Tijdig afzeggen of verzetten van de afspraak kan door middel van telefonisch of mail-contact.

Inspreken op de voice-mail kan ook. Bij ziekte is overleg mogelijk.


Vergoeding:

In sommige gevallen wordt kindercoaching vergoed.

U dient hiervoor zelf contact op te nemen met uw zorgverzekering.  

Bankrekeningnummer NL27 RABO 01595.71.359 (IBAN)

t.n.v. Kinderpraktijk De Roos, Deventer

KvK nummer 51139855PRIVACYVERKLARING Kinderpraktijk De Roos

Kinderpraktijk De Roos, gevestigd aan Hoge Belt 12, 7413CJ Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kinderpraktijk De Roos

Hoge Belt 12

7413 CJ Deventer.

06-27998630.

carry@kinderpraktijkderoos.nl
Kinderpraktijk De Roos verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Kinderpraktijk De Roos verwerkt de volgende persoonsgegevens van jou:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

gezondheid
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden uitsluitend gebruikt na gegeven toestemming van de ouders/ verzorgers.Kinderpraktijk De Roos verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:

Om het coaching traject zo optimaal mogelijk te laten verlopen.


Geautomatiseerde besluitvorming:

Kinderpraktijk De Roos maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen.
Bewaartermijn persoonsgegevens:

De persoonsgegevens worden gedurende het coaching traject en tot een jaar daarna bewaard.

Deze gegevens worden enkel gedeeld met derden na gegeven toestemming van de ouders/ verzorgers.Cookies of vergelijkbare technieken:

Kinderpraktijk De Roos gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kinderpraktijk De Roos en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of naar een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar carry@kinderpraktijkderoos.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Kinderpraktijk De Roos wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Kinderpraktijk De Roos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met kinderpraktijk De Roos.


Deventer, mei 2018


****************************************************************