• Waarom kindercoaching
  • In het leven van kinderen gebeurt veel. Soms is het moeilijk alles te verwerken, waardoor onrust, boosheid en verdriet de ontwikkeling belemmeren.

Op basis van jarenlange ervaring in het werken met kinderen, wil ik hen helpen hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden te ontdekken.

De eigen verantwoordelijkheid staat hierbij voorop. Het uitgangspunt is altijd het kind zelf in zijn eigen, unieke situatie.

Door middel van spel en creatieve aktiviteiten ga ik het kind begeleiden. Samen gaan we op zoek naar de belemmeringen, om van daaruit de oplossing in het kind zelf te zoeken en het zelfvertrouwen te vergroten.

Door te doen en te ervaren, door handelend bezig te zijn, komen kinderen vaak tot rust. Hun lichaamstaal is daarbij het instrument waarmee ze spreken, signalen uitzenden, wel of geen contact maken etc....


De methodes die ik gebruik zijn onder andere:

* Creatieve aktiviteiten zoals

   tekenen, schilderen, boetseren

* Spelvormen zoals vrij spel en

   rollenspel

* Remedial Teaching

* Yoga

* Reiki/ Tera Mai

* Bach-bloesemtherapie

* Klankschaaltherapie

* Muziek

* Helende verhalen

* Geweldloos communiceren

* NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)


Visie Kinderpraktijk De Roos

Ieder mens is uniek.

De kunst is om dat te ontwikkelen.

Mijn visie is gebaseerd op deze woorden, en de bronnen waaruit ik put sluiten hierbij aan.

Mijn benadering is holistisch. Hierbij zie ik de fysieke, mentale en emotionele gesteldheid als een geheel, bepalend voor de ontwikkeling van het kind.


Ik beschouw hierbij de verschillende ontwikkelingsgebieden:

•Sociaal- emotionele ontwikkeling

•Cognitieve ontwikkeling

•Motorische ontwikkeling (Grove en fijne motoriek)

•Taal- denkontwikkeling

•Creatieve ontwikkeling.


Een overzicht van de bronnen waaruit ik put:

Yoga

Reiki / Tera Mai

Bachbloesemtherapie

Klankschaaltherapie

Remedial Teaching

Creatieve activiteiten

Spel: Vrij spel/ rollenspel

Muziek

Helende verhalen

Geweldloos communiceren

Medische Basiskennis

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)


Yoga:

Yoga biedt de gelegenheid prikkels te verwerken, geeft ruimte voor lichamelijke ontwikkeling, gebruik van zintuigen en het ontdekken van het eigen IK.

Een kind dat goed in zijn vel zit en zelfbewust is, is veel beter in staat nieuwe dingen op te nemen en te verwerken.

Door yoga leren kinderen zich ontspannen, ze raken vertrouwd met hun innerlijke wereld, krijgen zelfvertrouwen, spreken hun eigen creativiteit aan en leren zich te uiten.

Yoga bevordert:

Een goede lichaamshouding

Motorische vaardigheden

Goede weerstand

Werking van spieren, organen, klieren en bloedsomloop

Tevens ontstaat er verbetering in:

Zelfvertrouwen

Zelfbewustzijn

Concentratievermogen

Emotionele groei.

Ik werd geïnspireerd voor yoga door Marja Berntsen van Yoga-oase “De Worp”.

Sinds 1994 volg ik bij haar yoga-lessen.


Reiki

Rei= universeel

Ki= energie

Reiki= universele energie of levensenergie

Reiki ondersteunt het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest.

Reiki zorgt ervoor dat het vermogen om energie op te nemen hersteld wordt en dat de energie daardoor beter opgenomen kan worden.

Energie volgt de aandacht.

Reiki komt oorspronkelijk uit Japan en is al eeuwen oud.

Deze natuurlijke geneeswijze is in het midden van de negentiende eeuw herontdekt door dr. Mikao Usui.

Tijdens de Reiki- behandeling wordt door het opleggen van de handen energie doorgegeven en wordt de energiestoom van de persoon die Reiki krijgt in balans gebracht.

Ik werd ingewijd in de Reiki door Monique Bierhof van "Manipura" (Deventer).

Bij haar volgde ik Reiki 1 en Reiki 2 en Tera Mai 1 en Tera Mai 2.


Bach bloesemtherapie:

Bach bloesemtherapie is ontwikkeld door dr. Edward Bach (1886-1936).

Behandeling met Bach bloesemtherapie is gericht op de gehele persoon en niet slechts op de symptomen van de kwaal.

De ziekte komt voort uit het niet in balans zijn, lichamelijk of psychisch.

Bij het kiezen van de remedie houd je rekening met de mentale en emotionele toestand, met de gewoontes, de aard, de persoonlijkheid, de houding en de typerende gedragingen van de persoon.

Er bestaan 38 remedies, verdeeld over 7 emotionele hoofdgroepen.

Bach- bloesems werken op het onderbewuste.

Daarom zijn ze ook zeer geschikt om te gebruiken voor kinderen, als aanvulling op andere behandelingsvormen.

De cursus voor Bach bloesemtherapeut heb ik gedaan via het CIVAS. (Centraal Instituut voor Alternatieve Scholing)


Klankschaaltherapie:

Klankschalen kunnen ons helpen om in balans met onszelf en onze omgeving te leren leven.

Met omgeving bedoelen we de hele kosmos, in de ruimste zin van het woord.

In balans zijn houdt in dat je in dienst van het grote geheel kunt leven.

Klankschalen werken in op je lichaam, je geest en je ziel.

De trillingen van de klanken zorgen voor tonen, welke bij ons werken op ons onderbewuste.

In mijn praktijk maak ik gebruik van een klankschaal.

Het werken hiermee is gericht op ontspanning.

Ik gebruik deze in combinatie met reiki.

De klankschaal is afkomstig van “Aruna” in Doesburg.

De workshop die ik volgde werd verzorgd door Paul Vens, klankschaaltherapeut.


Remedial Teaching:

De opleiding Remedial Teacher volgde ik aan de Hogeschool Helicon in Zeist.

De antroposofische visie is herkenbaar in de aard van de opleiding.

Een actueel kindbeeld is het uitgangspunt, en de R.T. werkzaamheden worden gezien in het perspectief van de totale kinderlijke ontwikkeling.

Tijdens de opleiding werd veel aandacht besteed aan het ontwerpen en toepassen van kunstzinnige en motorische oefeningen, ten behoeve van de ontwikkeling van het kind.

Tevens is er nauwkeurig ingegaan op het kunnen uitvoeren van een didactisch onderzoek.

Het essay dat ik schreef ter afronding was: “De plaats van het kind in de kinderrij.”


Creatieve activiteiten:

Creatief bezig zijn, in welke vorm dan ook, is bijzonder belangrijk voor kinderen.

Dit kan door middel van beeldende vormen van expressie.

Hierbij ligt bij het jonge kind het accent op de bezigheid op zich, op het beleven van materialen, vormen en kleuren. Er wordt gewerkt vanuit het gevoel en het gevolg is vaak ontspanning en rust.

Bij oudere kinderen is het einddoel belangrijker en wordt dit vaak al van tevoren gesteld.

Tijdens het coachingsproces wordt getracht dit doel zoveel mogelijk los te laten, om vooral vanuit de persoonlijke en gevoelsmatige beleving te kunnen werken.

Creatieve activiteiten kunnen dienen als spiegel voor het kind en als leidraad en informatiebron voor de coach.

De taal van kinderen is immers niet enkel een taal van woorden.

Door middel van creatieve bezigheden laten kinderen veel van zichzelf zien.

Het is de kunst ook deze taal te verstaan.

Naast de beeldende creatieve activiteiten uiten kinderen zich ook door middel van fantasiespel, rollenspel, muziek en dans.

In mijn praktijk maak ik gebruik van alle vormen van expressie.

Samen met het kind ga ik op zoek naar dat wat past bij hem of haar op dat moment.


Helende verhalen:

Het abstracte denken (Kijken naar jezelf) begint bij kinderen meestal pas rond hun tiende. Een “herprogrammering van het onderbewustzijn” kan bij jong kinderen ook op een andere manier gerealiseerd worden. Sprookjes, verhalen en beelden zijn daartoe fijne hulpmiddelen, welke voor ieder kind op een andere wijze een belangrijke rol kunnen spelen.

Een “helend verhaal” is een metafoor of een verhaaltje voor dat specifieke kind in die specifieke situatie.

Voor de coach of de opvoeder is het elke keer weer een uitdaging om te zoeken naar de goede personages en de toepasselijke gebeurtenissen.

Ik volgde een workshop “Helende Verhalen” bij kinderboekenschrijfster Evelien van Dort.


Geweldloze Communicatie:

Geweldloos communiceren is je richten op gevoelens en behoeften en van daaruit communiceren. Het gaat om de intentie je te verbinden met wat er leeft in jezelf en in de ander.

Ik volgde een workshop geweldloos communiceren bij Justine Mol.


Medische Basiskennis:

Ik volgde een studie “Medische Basiskennis” bij het CIVAS en rondde deze af in juli 2015.


NLP:

NLP betekent Neuro Linguïstisch Programmeren.

Het doel is de communicatie, zowel verbaal als non- verbaal ,te verbeteren.

In 2013/2014 volgde ik de opleiding NLP bij “Licht & de Boer” in Beekbergen.

Ik rondde deze af in juni 2014.


Geraadpleegde literatuur:

Yoga voor peuters en kleuters. Marjolein Tiemstra

www.marjoleintiemstra.nl

Muziektherapie met klankschalen. Christina de Kaste

Reader Reiki. Monique Bierhof

www.manipura.nl

Het ABC van Reiki Els Valkenberg- Walsteijn

Bach Bloesemtherapie CIVAS

www.civas.nl

Reader beelddenken. Christa Wiersma en Jeannette Bakker

www.dekunstvankindercoaching.nl

Luister je wel naar mij. Martine F. Delfos

www.mdelfos.nl

Coachee!Jeannette Bakker- Stam

www.kindercoachmethode.nl

www.lpl-coaching.nl

Ieder kind in z’n eigen kracht Carla Muijsert- van Blitterswijk

Nieuwetijdskinderen Carla Muijsert- van Blitterswijk

Kinderen met een raadsel Moniek Terlouw e.a.

Waarom ben ik mijn broertje niet? Karl Konig

Kindertekeningen Michaela Strauss

Over angstige, verdrietige en onrustige Henning Kohler

Kinderen

De verborgen dynamiek van familiebanden Bert Hellinger

The extra lesson Audrey E. McAllen

De giraf en de jakhals in ons Justine Mol

www.justinemol.nl

Chakra werkboek. Anodea Judith

De Healing Code. Alex Loyd

De wil is een pijl. René Slot
**********